Mytylschool De Trappenberg - Downloads

Downloads

Alle te downloaden documenten en formulieren van de site overzichtelijk bij elkaar.

 

Formulieren

Word-document Zorgformulier (inventarisatie medische verpleegkundige zorg)

Word-document Aanvraagformulier Extra verlof

 

Schoolgidsen

pdf Schoolgids VSO 2016-2017

pdf Schoolgids SO 2016-2017

 

Organisatie en beleid

pdf Inspectieverslag SO 2016

pdf Inspectieverslag VSO 2015

pdf Inspectieverslag SO 2014

pdf Schoolplan 2015-2019

pdf Zorgplan 2012

pdf Zelfevaluatierapport oudertevredenheid 2011 - SO

pdf Zelfevaluatierapport oudertevredenheid 2011 - VSO

pdf Inspectierapport 2009

pdf Klachtenregeling

pdf Werkdagen personeel 2015-2016

 

Medezeggenschapsraad

pdf MR reglement

 

Ouderraad

Presentatie ouderavond 28 oktober 2015

05-11-2015 | Tijdens de ouderavond op 28 oktober 2015 is er voor de ouders van de leerlingen uit de VSO ZML/MG en de VMBO Basis groep gesproken over de

veranderingen in de Zorg en Inkomen (wel/ geen Wajong aanvragen en wat dan?) sinds invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. In de powerpoint presentatievan de avond kunt u  alle informatie terug lezen. Als hier nog vragen over zijn kunt u terecht bij de mentorleerkracht.pijl bekijk de presentatie

 

 

pdf OR Jaarplan 2014-2015

pdf OR Jaarverslag 2013-2014

 

Nieuwsbrieven

OR Nieuwsbrieven

pdf december 2016

pdf juli 2016

pdf april-mei 2016

pdf februari 2016

pdf oktober 2015

pdf juni 2015

 

pdf december 2014

pdf oktober 2014

 

pdf juni 2014

pdf april 2014

pdf februari 2014

pdf december 2013

pdf oktober 2013

pdf juni 2013

pdf februari 2013

pdf december 2012

pdf oktober 2012

pdf juli 2012

pdf april 2012

pdf januari 2012

 

 

Hal