Mytylschool De Trappenberg - Praktisch: ADL

Praktisch: ADL

Wanneer een leerling hulp nodig heeft bij algemene dagelijkse verzorging, zal de klassenassistent(e) hiervoor zorg dragen.

 

Voor eten, drinken en toiletgang kunnen in overleg hulpmiddelen beschikbaar worden gesteld.

 

Ziek