Mytylschool De Trappenberg - Basisonderwijs SO: Inrichting onderwijs

Basisonderwijs SO:
Inrichting onderwijs

Bouwen

 • Onderbouw: voor leerlingen van 4 t/m 6 jaar.
  In deze groep(en) zitten leerlingen van alle leerstromen bij elkaar. Als er meerdere kleutergroepen zijn worden leerlingen op kalenderleeftijd ingedeeld.
 • Middenbouw: voor leerlingen van 7 t/m 10 jaar.
  De groepen zijn ingedeeld volgens leerstromen.
 • Bovenbouw: voor leerlingen van 10 t/m 13 jaar.
  De groepen zijn ingedeeld volgens leerstromen.

 

Het totaal aantal leerjaren op het SO is negen jaar. Dit is het geval als een leerling bij de start van de onderbouw instroomt.

 

Groepsgrootte

SBO-leerstroom en ZML-leerstroom: maximaal 12 leerlingen
ZML-leerstroom: maximaal 10 leerlingen
EMB-leerstroom: maximaal 7 leerlingen

 

Werken met leerlingvolgsysteem: LVS

Voor alle leerlingen houden we een leerlingvolgsysteem (LVS) bij, overeenkomstig met de leerstroom. Hierop kunnen leerontwikkelingen worden gevolgd en nieuwe leerdoelen kunnen worden bepaald.

 

Pedagogisch klimaat

Het pedagogisch klimaat kenmerkt zich door de volgende zaken:

 

 • Uitgaan van mogelijkheden (en niet van onmogelijkheden)
 • Respect voor elkaar
 • Wat je zelf kan doe je zelf.
 • Je bent niet zielig
 • Alles is bespreekbaar
 • Leren door doen.

Laat mij eens kijken!

Links