Mytylschool De Trappenberg - VSO Arbeidstoeleiding/Vervolgonderwijs (AV)

Voortgezet Onderwijs:
VSO AV

De leerlingen van de afdeling VSO Arbeidstoeleiding/Vervolgonderwijs (AV) volgen onderwijs op de niveaus VMBO-BBL, VMBO-KBL, VMBO-TL, HAVO en VWO. Op dit moment krijgen alleen de leerlingen van de niveaus VMBO-TL, HAVO en VWO via certificaten van het staatsexamen een volledig diploma. Het is de bedoeling dat dit ook zal gaan gebeuren voor de lagere VMBO-niveaus in samenwerking met het regulier voortgezet onderwijs in de regio.

 

Wij zijn een groeiende afdeling die naast onderwijs aan Mytyl-leerlingen ook onderwijs biedt aan leerlingen die om wat voor reden dan ook niet meer passen binnen het regulier onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen met plezier en gemotiveerd naar school komen. Een veilig pedagogisch/didactisch klimaat is hierbij een voorwaarde.

 

VMBO in vogelvlucht

De opleiding VMBO bestaat uit vijf leerjaren, waarvan drie brugjaren en twee examenjaren.

 

Brugjaren

Tijdens de eerste drie brugjaren bieden wij onze leerlingen een zo compleet mogelijk programma aan. Tijdens het derde leerjaar wordt besloten (team en ouders) in welke leerstroom de leerling geplaatst wordt (KSE of TL). Hierbij worden de Cito-toets gegevens gebruikt, de beroepsinteressetest en de verzamelde gegevens betreffende de ontwikkeling van de leerlingen.

 

Cloudwise

Sinds 2013 wordt gewerkt met Cloudwise. Dit is een elektronische leeromgeving waarbij de leerlingen op school/thuis kunnen inloggen en hun werkplanning kunnen inzien.

 

Computervaardigheden

Tijdens de brugjaren wordt gewerkt, met behulp van Instruct, aan de computervaardigheden van onze leerlingen. Voor ieder onderdeel behalen de leerlingen een certificaat. Instruct bestaat uit de volgende modules: • Theorie • Windows • Word • Excel • Access • PowerPoint • Internet • E-mail.

 

Tijdens de examenjaren wordt de leerling de mogelijkheid geboden om het “Europees Rijbewijs” te behalen.

 

Examenjaren VMBO TL (leerjaar 4 en 5)

Om onze leerlingen de mogelijkheid te bieden hun competenties optimaal te benutten en zo de slagingskans voor het examen te verhogen, is ons onderwijs opgesplitst in twee sectoren. Tijdens het vierde en vijfde leerjaar kan de leerling voor een examen kiezen uit de volgende twee sectoren:

 

  • Sector economie
  • Sector zorg en welzijn

 

Er wordt een vakkenpakket per sector samengesteld die past bij de mogelijkheden van de leerling. Deze samenstelling geschiedt in samenspraak met de ouders, de leerling en de mentor.

 

Het staatsexamen

Leerlingen die de opleiding VMBO-TL volgen, gaan op voor het Staatsexamen. Hiervoor behalen zij per vak een certificaat. Wanneer leerlingen voor zes vakken een certificaat hebben behaald, ontvangen zij in ruil hiervoor een VMBO-TL diploma. Het Staatsexamen biedt de leerling de ruimte zoveel mogelijk zijn/haar individuele kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 

Doorstromen, waar gaan onze leerlingen heen?

Na het behalen van hun VMBO diploma, kunnen de leerlingen doorstromen naar MBO niveau 2, 3, 4 of HAVO.

 

KSE

Voor leerlingen die het VMBO TL niveau niet behaald hebben of er niet voor in aanmerking komen is er de mogelijkheid tot het behalen van een sleuteldiploma. Dit diploma wordt uitgegeven door IVIO. Middels de KSE structuur volgen de leerlingen in ieder geval de vakken: Engels, Nederlands en Wiskunde/rekenen. Zij kunnen tot KSE 4 examen doen hetgeen ze een instroommogelijkheid geeft tot MBO 3.

 

De HAVO/VWO in vogelvlucht

Deze leerlingen hebben het gehele jaar de mogelijkheid in te stromen op onze school.

 

Doordat wij, in deze leerstroom, werken met IVIO@school.nl, zijn wij in de gelegenheid iedere leerling een passend pakket aan te bieden. Onze leerlingen volgen de vakken op onze school, maar worden begeleid door eerste graad bevoegde vakleerkrachten van het IVIO. De leerlingen volgen deze vakken aan de hand van een jaarplanning. Een docent van het IVIO begeleidt hen hierbij digitaal. Hoewel de onderwijskundige verantwoording bij het IVIO ligt, worden de leerlingen ook begeleid door onze docenten. Op deze wijze zijn wij in staat om voor iedere leerling het juiste vakkenpakket samen te stellen.

 

Naast de vakken die de leerlingen volgen via het IVIO, nemen de leerlingen tevens deel aan de vakken die De Trappenberg ze biedt, zoals drama en lichamelijke oefening.

 

Het staatsexamen

Leerlingen die de opleiding HAVO/VWO volgen, gaan op voor het staatsexamen. Hiervoor behalen zij per vak een certificaat. Wanneer leerlingen voor zeven vakken een certificaat hebben behaald, ontvangen zij in ruil hiervoor een officieel HAVO diploma. Het staatsexamen biedt de leerling de ruimte zoveel mogelijk zijn/haar individuele kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

 

Doorstromen

Na de HAVO stromen de leerlingen uit naar het HBO.

Na het VWO stromen de leerlingen door naar HBO of Universiteit.

Aan het werk

Over ons VMBO

pijl klik 2 x op het filmpje om in groter formaat te bekijken
pijl Meer filmpjes

<

Links

pijl Website IVIO