Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs VSO:Informatie Onderwijs Revalidatie Plan (ORP)

Voortgezet Onderwijs VSO:
Onderwijs Revalidatie Plan (ORP)

Op deze pagina vindt u informatie over:

 

  • Het nieuwe ORP
  • Leeswijzer ORP VSO DA
  • Leeswijzer ORP overige afdelingen
  • Agenda planbespreking

 

 

Het nieuwe ORP (Onderwijs Revalidatie Plan)

Het nieuwe systeem inclusief de veranderde verslaglegging, is ingegaan op 1 november 2013. Dit betekent dat alle meeloopdagen (voortaan contactdagen) vanaf 1 november onder het nieuwe regime vallen.

 

Wat verandert er?

Tot op heden bent u gewend om van ons twee losse verslagen te krijgen:

  1. Een Onderwijs Verslag
  2. Een TrAP verslag (in het geval dat uw zoon/dochter een revalidatieprogramma volgt)

 

Voortaan krijgen u en uw zoon/dochter van ons één verslag. Dit verslag noemen wij het ORP (Onderwijs Revalidatie Plan).
Indien uw zoon/dochter geen revalidatieprogramma volgt, ontvangt u een
OP (O
nderwijs Plan).

 

Het ORP is een product van de school en het revalidatiecentrum samen. Al sinds jaren maken school en centrum samen met u en de leerling één plan. We hebben deze werkwijze nu verder aangescherpt en komen nu ook met één verslaglegging.

 

Het ORP wordt aan u toegestuurd als voorbereiding op de Planbespreking die één maal per jaar wordt gehouden indien uw zoon/dochter een revalidatieprogramma heeft.

Het Onderwijs Plan (het OP) dat u in januari en juni van ons ontvangt bevat dezelfde structuur.

 

Leeswijzer ORP VSO DA

pdf Leeswijzer voor het verslag

 

Leeswijzer ORP overige afdelingen

Deze volgt binnenkort.

 

Agenda planbespreking

pdf Agenda planbespreking

 


 

Communicatie