Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs VSO: Stages

Voortgezet Onderwijs VSO:
Stages

Algemeen

Onze school bereidt leerlingen voor op een toekomst na de schoolperiode.

Voor toeleiding naar de maatschappij is vooral het aanleren van algemene (werknemers-) vaardigheden en competenties van belang. Om deze vaardigheden te kunnen trainen en ontwikkelen bieden wij de leerlingen zowel interne als externe stages.

 

Stages worden ingezet in de afdelingen VSO DA en VSO V vanaf het derde leerjaar. De leerling wordt tijdens de interne stage – direct of op afstand – onder leiding van de stagecoördinator begeleid door leerkrachtondersteuners van het VSO. Het vervoer van en naar de stageplek wordt bij externe stages door de school geregeld.

 

Doelen stage

  • Bevorderen van een geleidelijke overgang van school naar een vervolgvoorziening (dagbesteding, instelling) of (begeleide) werkplek.
  • Inzicht geven in eigen grenzen en mogelijkheden.
  • Vergroten van eigenwaarde.
  • Opdoen van ervaring met een arbeidssituatie buiten de school.

 

Stage bij de receptie

Links