Mytylschool De Trappenberg - Voortgezet Onderwijs VSO: Stages

Voortgezet Onderwijs VSO:
Stages

Stages: inleiding

Onze school bereidt leerlingen voor op een toekomst na de schoolperiode. Voor toeleiding naar de arbeidsmarkt of een daarmee vergelijkbare dagbesteding is vooral het aanleren van algemene werknemersvaardigheden van belang. Om deze vaardigheden te kunnen trainen en ontwikkelen bieden wij de leerlingen zowel interne als externe stages.

 

Een belangrijk kenmerk van stage is, het leren van de praktijk en in de praktijk, in een situatie buiten de bekende klassensituatie. Stages worden ingezet in de leerstromen VSO DA en VSO AV.

 

Doel stages

Vanaf het derde leerjaar lopen de leerlingen een stage, zowel binnen als buiten de school. Het doel van de stage is:

 • het bevorderen van een geleidelijke overgang van school naar een vervolgvoorziening (dagbesteding, instelling) of (begeleide) werkplek.
 • het inzicht geven in eigen grenzen en mogelijkheden
 • het vergroten van eigenwaarde
 • het opdoen van ervaring met een arbeidssituatie buiten de school

 

Interne stage

De leerling wordt tijdens de interne stage – direct of op afstand – onder leiding van de stagecoördinator begeleid door klassenassistenten/leerkrachtondersteuners van het VSO.

 

Voorbeelden van interne stages:

 • Verzorging van koffie en thee voor de directie
 • Schoolbibliotheek
 • Administratie/receptiewerkzaamheden
 • Uitdelen van schoolmelk

 

Externe stage

Bij de externe stage onderscheiden we:

 • Leerstage
  Tijdens de stageperiode maakt de leerling kennis met een werksituatie. Hierbij staat het leren omgaan met een arbeidssituatie centraal.
 • Oriëntatiestage
  Deze stage biedt de leerling de mogelijkheid om zich te oriënteren op een eventuele vervolgvoorziening/beschermde werkplek met de mogelijkheid tot plaatsing.
 • Beroepsgerichte stage
  De stage richt zich op het aanleren van vaardigheden met betrekking tot een specifiek vak of beroep.

 

Bij externe stages onderhoudt de stage coördinator contact met de stage verlenende instelling over de activiteiten, vorderingen en de begeleiding van de leerlingen. Het vervoer van en naar de stageplek wordt bij externe stages door de school geregeld.

Stage bij de receptie

Links